Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2013

betrayedlove
5101 feef
Ł
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatoolong toolong
betrayedlove
8465 b12f
Reposted frommoniamagda moniamagda viatoolong toolong
betrayedlove
5047 f5e2
he broke your heart
Reposted fromcreure creure viatoolong toolong
betrayedlove
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viatoolong toolong
betrayedlove
Reposted fromvith vith viatoolong toolong
3102 680f

June 18 2013

betrayedlove
Large
Large
Large
betrayedlove

ŻYCIE NAUCZYŁO MNIE TRZECH ZASAD:

1. Ludzie to skurwysyny i dbają tylko o siebie.

2. Nie ufaj nikomu, każdy kiedyś Cię zrani i odejdzie.

3. Nie ma nic bardziej prawdziwego od tych zasad.

Reposted frommoje-zycie moje-zycie viaconsequence consequence
betrayedlove
0953 d85d
they are too perfect
betrayedlove
6454 4f77
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaconsequence consequence
betrayedlove
Co tam policja, ważne żeby mama się nie dowiedziała.
— ktoś.
Reposted fromspaghetti spaghetti viakiks kiks
betrayedlove
0566 8d44
betrayedlove
4644 c09a 500
Reposted fromzupkaaa zupkaaa vialadygrey ladygrey
betrayedlove
betrayedlove
0545 17f2
Reposted frommskateee mskateee viaconsequence consequence
betrayedlove
7190 c60b 500
smutny mopsik
Reposted fromnazihipis nazihipis viaconsequence consequence
betrayedlove
1357 2046
Reposted fromelskede elskede viaconsequence consequence
betrayedlove
3467 1db7
Reposted fromretaliate retaliate viaconsequence consequence
betrayedlove
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
betrayedlove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl